ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Στο φάσμα των έργων μας, σημαντική θέση κατέχουν αυτά των ξενοδοχειακών μονάδων. Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου ανεγέρσεις καθώς και επεκτάσεις των ήδη υπαρχόντων μονάδων. Επίσης, μπορούμε να ανακαινίσουμε ολικά ή μερικά, να αναλάβουμε τη συντήρηση όπως και τυχόν επισκευές του κτιριακού συγκροτήματος σας. Και παράλληλα, αναλαμβάνουμε την διαμόρφωση και τη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου, όπως τη φύτευση, τη δημιουργία κάποιας πισίνας καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαμόρφωση του χώρου επιθυμείτε.