ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εργασίες ανακαίνισης κτιρίων, που στεγάζουν γραφεία, εσωτερικά και εξωτερικά. Αναλαμβάνουμε την εξωτερική διαμόρφωση του κτιρίου, όπως εργασίες συντήρησης, θερμοπρόσοψης και βαψίματος. Παράλληλα, αναδιαμορφώνουμε εσωτερικά τους χώρους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργικότητα και την καλή αισθητική των χώρων.